• Boer Bark
 • QFC
 • Voergoed
 • Wikor
 • EBD Electro
 • DA drogisterij
 • Carteam

Leden

Huisregels

Onze vereniging vindt het erg belangrijk dat een iedereen veel plezier aan de paardensport beleeft en op een veilige en verantwoorde manier met de paarden en pony's omgaat. Daarom hebben wij onderstaande huisregels opgesteld. Ze gelden voor iedereen; dus voor publiek, ruiter en eigenaren van paarden en pony's.

Wij rekenen erop dat iedereen deze respecteert en opvolgt!!

Algemeen

 • Betreden van het terrein, rijbak en of clubhuis is op eigen risico.
 • Bij het gebruik maken van onze verenigingsbak is een veiligheidshelm met CE-
  markering en EN 138:2012 verplicht.
 • Privé-les is mogelijk, echter de rijbak is niet persoonlijk opeisbaar. Instructie dient in het bezit te zijn van de juiste diploma’s. Wanneer men Privé-les neemt dient dit gemeld te worden bij het bestuur.
 • Groepslessen anders dan georganiseerd door de vereniging zijn niet toegestaan.
 • Bij privé-gebruik van de rijbak dient men deze tijdig voor de aanvang van de verenigingsactiviteiten te verlaten.
 • Verenigingsactiviteiten in de rijbak gaan voor privé-gebruik.
 • Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of de menwagen.
 • Alcoholgebruik vlak voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.
 • Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen.
 • Behalve de ruiters en de instructeurs die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich in de bak begeven en zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • Na elke les en ook na privé-gebruik dient de mest van het terrein en uit de rijbak te worden opgeruimd. Er staat een kruiwagen klaar. Gooi hierin de mest van de paarden.
 • Parkeren dient te gebeuren op de parkeerplaats bij de rij hal. Alleen als een andere plaats wordt aangegeven mag daar worden geparkeerd.
 • De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij verschillende lessen.
 • Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
 • Er mogen geen glazen, mokken, blikjes, peuken etc. in en om de rijbak worden neergezet en/of gegooid.
 • Bovenstaand reglement geldt ook voor verenigingsactiviteiten die te paard/pony buiten onze rijbak plaatsvinden.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging/verlies van eigendommen of enige letselschade.
 • Het besluit van het bestuur is bindend betreffende het handhaven van de huisregels.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor het reglement tussentijds te kunnen wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd en in de hal opgehangen.

Vrij rijden

 • Bij het vrij rijden gelden de volgende regels:
 • Vrij rijden op het terrein en in de rijhal is alleen toegestaan voor rijdende leden van R.V. & P.C. Leeghwater.
 • Vrij rijders dienen zelf een mobiele telefoon bij zich te hebben in geval van nood.
 • Kinderen tot en met 12 jaar moeten tijdens het vrij rijden begeleid worden door een persoon met een leeftijd van 18 jaar of ouder.
 • Het hindernismateriaal van de vereniging mag alleen gebruikt worden onder deskundige begeleiding.
 • Het vrij rijden moet lijken op een les.

Binnenbakregels

 • De rijbaanregels en de regels voor het binnenrijden moeten altijd in acht worden genomen.
 • Paarden/pony’s loslaten in de rijbak is niet toegestaan.
 • Longeren in de binnen bak is niet toegestaan.
 • Het voornemen om in of uit de rijbak te gaan, moet luid worden aangekondigd, door bijvoorbeeld “deur vrij” te roepen 
 • Niet stappen of halthouden op de hoefslag.
 • Degene die op de linkerhand rijdt, heeft bij het passeren de hoefslag, dus rechtshouden.
 • Degene die op dezelfde hand een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij passeren.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.
 • Niet op de bakrand zitten .
 • Tijdens de lessen en op andere tijden als ruiters of menners rijden, moet het rond en in de buurt van de rijbaan of rijbanen rustig zijn.
 • Behalve de ruiters en de instructeurs die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • In geval van een ongeval tijdens de les is hetverboden zich zonder toestemming van deinstructrice in de rijbak te begeven.
 • De bakdeur van de rijbak dient altijd gesloten te zijn.

 

Lokatie

Lokatie

Zuiddijk 2-A, 1483 MA De Rijp
(op het terrein van
Hotel De Rijpereilanden)

Contact

Contact

075-6411678

j.bark@ziggo.nl